خانه / زبان های خارجی

زبان های خارجی

دانلود فایل کتاب روش تدریس زبان teaching methodology

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب روش تدریس زبان teaching methodology درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب روش تدریس زبان teaching methodology ، در قالب zip و در 347 صفحه کتاب روش تدریس زبان teaching methodology کتاب روش تدریس زبان

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب کلیات زبان شناسی

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب کلیات زبان شناسی درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب کلیات زبان شناسی ، در قالب zip و در 188 صفحه کتاب کلیات زبان شناسی کلیات زبان شناسی

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب مقاله نویسی

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب مقاله نویسی درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب مقاله نویسی ، در قالب zip و در 167 صفحه کتاب مقاله نویسی مقاله نویسی

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب ایین زندگی (اخلاق کاربردی)

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب ایین زندگی (اخلاق کاربردی) درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب ایین زندگی (اخلاق کاربردی) ، در قالب zip و در 213 صفحه کتاب ایین زندگی(اخلاق کاربردی) ایین زندگی(اخلاق کاربردی)

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران ، در قالب zip و در 166 صفحه کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران اشنایی با ادبیات معاصر ایران

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب ازمون سازی زبان

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب ازمون سازی زبان درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب ازمون سازی زبان ، در قالب zip و در 234 صفحه کتاب ازمون سازی زبان ازمون سازی زبان

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب اواشناسی انگلیسی

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب اواشناسی انگلیسی درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب اواشناسی انگلیسی ، در قالب zip و در 201 صفحه کتاب اواشناسی انگلیسی اواشناسی انگلیسی

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding ، در قالب zip و در 261 صفحه کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding اصول روش تحقیق

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب اصول و روش ترجمه principles And Method Of Translation

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب اصول و روش ترجمه principles And Method Of Translation درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب اصول و روش ترجمه principles And Method Of Translation ، در قالب zip و در 187 صفحه کتاب اصول و روش …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود فایل کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه Meaning-based-translation

دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه Meaning-based-translation درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه Meaning-based-translation ، در قالب zip و در 185 صفحه کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه meaningbasedtranslation کتاب اصول و …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی